Żłobek Niepubliczny "Wesołe Boberki"

Żłobek Niepubliczny „Wesołe Boberki” czynny od poniedziałku do piątku od 6.00 – 16.30 (wytyczne GIS).

Wyżywienie w placówce obejmuje: śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, woda do picia/kompot.

 

Żłobek mieści się w centrum miasta, na parterze, w budynku odpowiednio przystosowanym i bezpiecznym dla dzieci, spełniającym wszystkie aktualne normy oraz posiada niezbędne uzgodnienia. Posiadamy nowocześnie wyposażone wnętrza. W obiekcie znajdują się sale zabaw z zapleczem sanitarnym dla dzieci, szatnie, pomieszczenia kuchenne, biuro oraz plac zabaw.

 

W budynku na parterze posiadamy ogrzewanie podłogowe, dodatkowo pomieszczenia wyposażone są w wentylację z rekuperacją, która gwarantuje utrzymanie świeżego powietrza w salach bez konieczności otwierania okien.

 

Dzieci przebywają pod opieką wykształconej i doświadczonej kadry, w rodzinnej atmosferze.

Przyjmujemy dzieci od 1 roku życia do 3 lat :)

 

Zajęcia w ramach czesnego:

Język angielski (grupa starsza)

Rytmika

Gimnastyka ogólnorozwojowa 

Warsztaty Kulinarne

Dogoterapia

Zajęcia odpłatne/nieobowiązkowe

(U nas płacisz tylko za to, z czego faktycznie korzysta Twoje Dziecko)

Koncerty Muzyczne

Spektakle Teatralne

Wycieczki

Zajęcia Fitness Kids Zumba


OPŁATY:

Żłobek Niepubliczny „Wesołe Boberki”

Opłata stała:

650,00 zł - dzieci z miasta Żagań i gminy wiejskiej Żagań, gminy wiejskiej i miejskiej Żary

820,00  - dzieci spoza miasta Żagań i w/w gmin

Wyżywienie: 8,70 zł 

Wpisowe: 250,00 zł – jednorazowa opłata 

Całoroczne (24-godzinne) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – jednorazowa kwota: 66 zł

 

wpłaty za pobyt dziecka prosimy dokonywać na numer konta:

BANK PKO BP

Akademia Wesołego Boberka Ewa Bielecka

ul. Jana Pawła II 19

06102054600000580201518257

Tytuł: Imię i nazwisko Dziecka, miesiąc, którego dotyczy opłata

 

Opłatę należy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca

Przy dłuższej nieobecności dziecka możliwość negocjacji wysokości opłaty stałej.
Indywidualny rabat  na każde kolejne dziecko (rodzeństwo).

 

 


 

Szanowni Rodzice!!!
Informujemy, że nasz Żłobek „Wesołe Boberki” zakwalifikował się do kolejnej edycji Programu „MALUCH+” 2021 Moduł 4.
W związku z tym otrzymają Państwo dofinansowanie do opłat za żłobek w roku 2021 w kwocie 80,00 zł. miesięcznie.

Od miesiąca II 2021 roku opłaty będą pomniejszane o 80,00 zł. 

W chwili obecnej oczekujemy na podpisanie umowy z Wojewodą Lubuskim.
                                                                        
                                                                 

Z poważaniem
                                                                         Dyrektor – Ewa Bielecka


www.urzadmiasta.zagan.pl

Logo Miasta Żagań

 


Barwy Rzeczpospolitej i godło

DOFINANSOWANIE ZADANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA

"Program MALUCH + 2021"

Dofinansowanie miejsc opieki w Żłobku Niepublicznym "Wesołe Boberki" w Żaganiu.

 

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych gminy, przekazana przez Wojewodę Lubuskiego na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania miejsc powstałych z udziałem środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi wieku do lat 3
MALUCH+ realizowanego w latach ubiegłych.

 


Serdecznie Zapraszamy!!!

Ekipa Wesołego Boberka