Żłobek Niepubliczny "Wesołe Boberki"

Żłobek Niepubliczny „Wesołe Boberki” czynny od poniedziałku do piątku od 6.00 – 16.30 (wytyczne GIS).

Wyżywienie w placówce obejmuje: śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, woda do picia/kompot.

 

Żłobek mieści się w centrum miasta, na parterze, w budynku odpowiednio przystosowanym i bezpiecznym dla dzieci, spełniającym wszystkie aktualne normy oraz posiada niezbędne uzgodnienia. Posiadamy nowocześnie wyposażone wnętrza. W obiekcie znajdują się sale zabaw z zapleczem sanitarnym dla dzieci, szatnie, pomieszczenia kuchenne, biuro oraz plac zabaw.

 

W budynku na parterze posiadamy ogrzewanie podłogowe, dodatkowo pomieszczenia wyposażone są w wentylację z rekuperacją, która gwarantuje utrzymanie świeżego powietrza w salach bez konieczności otwierania okien.

 

Dzieci przebywają pod opieką wykształconej i doświadczonej kadry, w rodzinnej atmosferze.

Przyjmujemy dzieci od 1 roku życia do 3 lat :)

 

Zajęcia w ramach czesnego:

Język angielski (grupa starsza)

Rytmika

Gimnastyka ogólnorozwojowa 

Warsztaty Kulinarne

Zajęcia odpłatne/nieobowiązkowe

(U nas płacisz tylko za to, z czego faktycznie korzysta Twoje Dziecko)

Koncerty Muzyczne

Spektakle Teatralne

Wycieczki

Zajęcia Fitness Kids Zumba


OPŁATY:

Żłobek Niepubliczny „Wesołe Boberki”

Opłata stała:

750,00 zł - dzieci z miasta Żagań i gminy wiejskiej Żagań, gminy wiejskiej i miejskiej Żary

920,00  - dzieci spoza miasta Żagań i w/w gmin

Wyżywienie: 13,70 zł 

Wpisowe: 250,00 zł – jednorazowa opłata 

Całoroczne (24-godzinne) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – jednorazowa kwota ok 70 zł

 

wpłaty za pobyt dziecka prosimy dokonywać na numer konta:

BANK PKO BP

Akademia Wesołego Boberka Ewa Bielecka

ul. Jana Pawła II 19

06102054600000580201518257

Tytuł: Imię i nazwisko Dziecka, miesiąc, którego dotyczy opłata

 

Opłatę należy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca

 

 

Informujemy, że okres wypowiedzenia wynosi miesiąc czasu od złożenia pisemnego oświadczenia.

 
 

 

 


 


www.urzadmiasta.zagan.pl

Logo Miasta Żagań

 


Barwy Rzeczpospolitej i godło

DOFINANSOWANIE ZADANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA

"Program MALUCH + 2021"

Dofinansowanie miejsc opieki w Żłobku Niepublicznym "Wesołe Boberki" w Żaganiu.

 

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych gminy, przekazana przez Wojewodę Lubuskiego na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania miejsc powstałych z udziałem środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi wieku do lat 3
MALUCH+ realizowanego w latach ubiegłych.

 


Serdecznie Zapraszamy!!!

Ekipa Wesołego Boberka